MrAdmin

Giáo viên

Lắp ráp & Lập trình Robot với VEX GO

Tổng quan

Khóa học VEX GO dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên, là chương trình học tập hấp dẫn giúp các em khám phá robot và lập trình thông qua hoạt động lắp ráp và điều khiển robot VEX GO. Với các bài học dễ hiểu và thú vị, khóa học giúp trẻ em phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai học tập STEM.

Nội dung khóa học
Khóa học liên quan