NguyễnNhật Huy

Giáo viên

Khóa học Roblox Game Design

Tổng quan

Kiến thức: Học sinh sẽ học được baseplate của Roblox, basic function in toolbar, và kiến thức xây dựng hình học 3D.

Kỹ năng: Học sinh sẽ được trang bị kĩ năng tư duy hình học không gian 3D, biết cách sử dụng công cụ làm game Roblox.

Sản phẩm: Project đa dạng, Thế Giới Riêng của bé.

Khóa học liên quan