MrAdmin

Giáo viên

Khóa học MineCraft Education Coding

Tổng quan

Khóa học MineCraft Education Coding kết hợp giữa giáo dục và giải trí, sử dụng nền tảng MineCraft Education để giới thiệu các khái niệm lập trình cơ bản một cách thú vị và dễ hiểu. Thông qua các bài học và dự án thực hành, học sinh sẽ được tiếp xúc với những kỹ năng quan trọng như tư duy logic, giải quyết vấn đề, và làm việc nhóm.

Nội dung khóa học
Khóa học liên quan