hero

    Đăng ký để nhận tư vấn

    [:vi]Có nhiều môn học tiêu biểu về ngôn ngữ lập trình, mỗi môn đều mang đến kiến thức và kỹ năng quan trọng trong việc xây dựng phần mềm và ứng dụng công nghệ, đóng góp vào sự phát triển và ứng dụng của công nghệ trong nhiều lĩnh vực.

    Cơ Sở Vật Chất

    Tại Kid Leader Hub, cơ sở vật chất hiện đại bao gồm phòng học trang bị công nghệ cao, khu vực thực hành rộng rãi và thư viện công nghệ. Mỗi không gian được thiết kế để khuyến khích sự sáng tạo và tương tác, giúp trẻ em học tập hiệu quả trong môi trường thân thiện và tiên tiến.