Giáo viên

Khoá học CEO Kids Beginner

Khóa học CEO Kids tại Kid Leader Hub chú trọng vào việc phát triển toàn diện cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, khóa học mở ra cánh cửa hiểu biết về quản trị doanh nghiệp, tài chính, marketing và công nghệ thông qua phương pháp học tập sáng tạo và tương tác.

Tổng quan

Khóa học CEO Kids tại Kid Leader Hub là chương trình độc đáo được thiết kế để trang bị cho trẻ em những kỹ năng lãnh đạo và quản lý thiết yếu, xây dựng nền tảng vững chắc cho các nhà lãnh đạo tương lai. Chú trọng vào việc phát triển toàn diện cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, khóa học mở ra cánh cửa hiểu biết về quản trị doanh nghiệp, tài chính, marketing và công nghệ thông qua phương pháp học tập sáng tạo và tương tác.

Là khoá được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo nhí trong tương lai. Khoá học được thiết kế bằng hình ảnh dễ hiểu, thực tế. Quan trọng nhất là sau khoá học này con bạn sẽ có những bước tiến 5-10 năm so với các bạn cùng tuổi về nhận thức để lấy đó làm nền tảng phát triển vượt bậc cho các năm tiếp theo.

Khóa học liên quan