CaoTấn Tài

Giáo viên

Khoá học First step in coding – Scratch Jr

Tổng quan

Kiến thức: Học sinh sẽ học được khái niệm lập trình thông qua các câu lệnh như: trình tự và vòng lặp.

Kỹ năng: Học sinh sẽ được trang bị kĩ năng lập trình cơ bản với các khối lệnh.

Sản phẩm: Học sinh sẽ có thể tự thiết kế những hoạt cảnh, chuyển động sống động.

Khóa học liên quan