NguyễnNhất Huy

Giáo viên

Khóa học Visual Programming with Scratch

Tổng quan

Kiến thức:

– Làm quen với với thế giới lập trình thông qua Scratch – ngôn ngữ lập trình trực quan bằng cách kéo thả các khối lệnh. Tìm hiểu các thành phần và nhóm khối lệnh cơ bản trong Scratch.

– Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản trong lập trình như: trình tự, thuật toán, sự kiện, vòng lặp,.. Kết hợp các kiến thức để giải quyết những bài tập và tình huống lập trình, cũng như xây dựng các dự án bằng Scratch.

Kĩ năng:

– Hình thành kĩ năng tư duy logic, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thông qua tư duy và giải quyết các vấn đề lập trình

– Rèn luyện và phát triển kĩ năng thuyết trình, làm việc nhóm, sự tự tin và khả năng sáng tạo thông qua các hoạt động “Ngoại Tuyến” – hoạt động không sử dụng máy tính và internet.

Sản phẩm:

– 10+ dự án: Animate a Name, Interactive Characters, Story About Me,…

Khóa học liên quan